20. seja Odbora za varstvo okolja

V Konferenčni dvorani ČS Črnuče, Dunajska cesta 367, Črnuče, 30. 11. 2016 / 16:00

Dnevni red

  1. I.DEL zasedanja skupaj z Odborom za varstvo okolja ČS Črnuče

  2. II.DEL zasedanja 1.točka Potrditev zapisnika 19. seje OVO

  3. Obravnava dela gradiva kot zainteresiranega delovnega telesa mestnega sveta za 21. sejo MS MOL za dan 19.12. 2016:: a in d točka

  4. Pobude in pripombe