20. seja Odbora za varstvo okolja MS MOL

Zavetišča za zapuščene živali Ljubljana, Gmajnice 30 1000 Ljubljana , 9. 6. 2021 / 17:00

Dnevni red

  1. Potrditev sklepčnosti odbora

  2. Potrditev zapisnika 19. seje Odbora za varstvo okolja

  3. Ogled in predstavitev prenovljenega Zavetišča za zapuščene živali Ljubljana

  4. Razno

Zapisnik