21. seja Odbora za varstvo okolja MS MOL

Klub 15, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 16. 9. 2021 / 16:30

Dnevni red

  1. Potrditev sklepčnosti odbora

  2. Potrditev zapisnika 20. seje Odbora za varstvo okolja

  3. Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021 od 1. 1. do 30. 6. 2021

  4. Razno