22. seja Odbora za varstvo okolja

Na sedežu Vrtca Jelka, Glavarjeva ulica 18a, Ljubljana (Bežigrad), 26. 1. 2017 / 16:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 21.seje Odbora za varstvo okolja

  2. Predstavitev vrtca Jelka in projektnega dela na temo ekologija pri najmlajših in njihov odziv (predstavi ravnateljica Nada Verbič)

  3. Ogled vrtca in eko vrta, primer dobrega usposabljanja najmlajših na izvoru ločevanja komunalnih odpadkov (predstavi ravnateljica Nada Verbič)

  4. Pobude in vprašanja