22. seja Odbora za varstvo okolja MS MOL

Klub 15, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 24. 1. 2022 / 17:00

Dnevni red

  1. Potrditev sklepčnosti odbora

  2. Potrditev zapisnika 20. seje Odbora za varstvo okolja

  3. a) Predlog Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in
    tržnice, d.o.o. za leto 2022
    b) Predlog soglasja za zadolžitev družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in
    tržnice, d.o.o., največ do višine 1.500.000 eurov

  4. Razno