24. seja Odbora za varstvo okolja

Klub 11, Mestna hiša, Mestni trg 1, 11. 4. 2017 / 17:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 23. seje Odbora za varstvo okolja

  2. Obravnava gradiva kot zainteresiranega delovnega telesa mestnega sveta za 24. seje MS MOL, sklicana za dan 24. 4. 2017

  3. Pobude in vprašanja

Zapisnik