33. seja Odbora za varstvo okolja

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 22. 5. 2018 / 18:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 32. seje Odbora za varstvo okolja

  2. Obravnava gradiva kot zainteresiranega delovnega telesa mestnega sveta za 34. sejo MS MOL, sklicana za dan 28. 5. 2018:
    - 12. e) Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana za leto 2018 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

  3. Pobude in vprašanja

Zapisnik