34. seja Odbora za varstvo okolja

Centra za upravljanje prometa v MOL, v stavbi LPP, Celovška cesta 160- pritličje, Ljubljana, 12. 6. 2018 / 14:30

Dnevni red

  1. Predstavitev delovanja Centra za upravljanje prometa v MOL, predstavi vodja g. Aleš Žibert

  2. Potrditev zapisnika 33. seje Odbora za varstvo okolja

  3. Obravnava gradiva kot priprava članov odbora za 35. sejo MS MOL, sklicana za dan 18. 6. 2018: - 5. a) Predlog Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2018; - 6. a) Predlog Odloka o Proračunu MOL za leto 2019

  4. Pobude in vprašanja