4. seja Odbora za varstvo okolja

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 8. 4. 2015 / 19:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 2. in 3. seje Odbora za varstvo okolja

  2. Obravnava dela gradiva iz pristojnosti odbora kot zainteresiranega delovnega telesa mestnega sveta za 5. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana dne 20. 4. 2015:<br> a) Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del<br> b) Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014

  3. Vpliv visokoenergetskih tranzitnih daljnovodov na zdravje in varnost ljudi

  4. Pobude in vprašanja

Zapisnik