4. seja Odbora za varstvo okolja MS MOL

Klub 11, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 19. 9. 2023 / 15:30

Dnevni red

  1. Potrditev Zapisnika 3. seje odbora;

  2. Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023 od 1.1. do 30. 6. 2023;

  3. Razno.