5. seja Odbora za varstvo okolja

Klub 15, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana,, 6. 5. 2015 / 16:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 4. seje Odbora za varstvo okolja

  2. Predlog Pravilnika o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015-2020

  3. Osnutek Odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

  4. Pobude in vprašanja

Zapisnik