6. seja Odbora za varstvo okolja

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 1. 6. 2015 / 16:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 5. seje Odbora za varstvo okolja

    Gradivo

  2. Obravnava dela gradiva kot zainteresiranega delovnega telesa mestnega sveta za 7. sejo MS MOL za dan 15. 6. 2015:

  3. Obravnava gradiva kot pristojnega delovnega telesa mestnega sveta za 6. sejo MS MOL za dan 15. 6. 2015:

  4. Pobude in vprašanja

Zapisnik