6. seja Odbora za varstvo okolja

K-15, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 21. 11. 2011 / 16:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 5. redne seje odbora

  2. Obravnava gradiva kot pristojno delovno telo mestnega sveta za 10. sejo MS MOL:

  3. Pobude in vprašanja