7. seja Odbora za varstvo okolja

Klubu 15, Mestna hiša, Mestni trg 1, 23. 6. 2015 / 18:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 6. seje odbora

  2. Obravnava dela gradiva kot zainteresiranega delovnega telesa mestnega sveta za 8. sejo MS MOL za dan 6. 7. 2015:

  3. Pobude in vprašanja

Zapisnik