7. seja Odbora za varstvo okolja MS MOL

Atrijska soba, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 9. 10. 2019 / 16:00

Dnevni red

  1. Potrditev sklepčnosti Odbora za varstvo okolja

  2. Potrditev Zapisnika 6. seje odbora

  3. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019

  4. Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2020 in Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2021

  5. Razno

Zapisnik