8. seja Odbora za varstvo okolja

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, 15. 9. 2015 / 17:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 7. seje Odbora za varstvo okolja

  2. Obravnava dela gradiva kot zainteresiranega delovnega telesa mestnega sveta za 9. sejo MS MOL za dan 28. 9. 2015:

  3. Obravnava gradiva kot pristojnega delovnega telesa mestnega sveta za 9. sejo MS MOL:

  4. Pobude in vprašanja

Zapisnik