8. seja Odbora za varstvo okolja

BANKETNA DVORANA, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 10. 4. 2012 / 16:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika, 7. redne seje Odbora za varstvo okolja

  2. Obravnava gradiva v delih iz pristojnosti odbora kot zainteresirano delovno telo mestnega sveta za 15. sejo MS MOL za dan 23. 4. 2012:

  3. Obravnava gradiva kot zainteresirano delovno telo mestnega sveta za 15. sejo MS MOL za dan 23. 4. 2012:

  4. 4. Pobude in vprašanja