9. seja Odbora za varstvo okolja

Klub - 15,Mestna hiša, Mestni trg 1, 22. 9. 2015 / 17:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 8. seje Odbora za varstvo okolja

  2. Obravnava amandmajev na gradivo kot pristojnega delovnega telesa mestnega sveta za 9. sejo MS MOL:

  3. Pobude in vprašanja

Zapisnik