1. izredna seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 29. 11. 2010 / 15:30

Dnevni red

  1. Kadrovske zadeve

    Gradivo

    Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

    Sprejeti sklepi

  2. Predlog Sklepa o financiranju političnih strank

    Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

Zapisnik