1. izredna seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 21. 1. 2019 / 15:30

Predlog ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata članici Mestnega sveta MOL.

Glasovanje in ugotovitveni sklep.

Dnevni red

  1. Kadrovske zadeve

    Gradivo

    Glasovanje

    Sprejeti sklepi

  2. Predlog Sklepa o financiranju političnih strank

    Glasovanje

Zapisnik