1. seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 8. 11. 2010 / 15:30

Dnevni red

  1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih svetnikov

  2. a) Poročilo Mestne volilne komisije o izidu rednih volitev svetnikov v Mestni svet Mestne občine Ljubljana dne 10. 10. 2010 b) Poročilo Mestne volilne komisije o izidu rednih volitev za župana Mestne občine Ljubljana dne 10. 10. 2010

  3. Imenovanje Komisije za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana

  4. Poročilo Komisije za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana, potrditev mandatov svetnikov in ugotovitev o izvolitvi župana

  5. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

    Sprejeti sklepi

  6. Slovesna prisega župana in njegov pozdravni nagovor.

Zapisnik