1. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana Mestne občine Ljubljana, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana., 16. 11. 2006 / 15:30

Dnevni red

  1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih svetnikov
  2. a) Poročilo Mestne volilne komisije o izidu rednih volitev v Mestni svet Mestne občine Ljubljana dne 22. 10. 2006
    b) Poročilo Mestne volilne komisije o izidu rednih volitev župana Mestne občine Ljubljana dne 22. 10. 2006
  3. Imenovanje mandatne komisije
  4. Poročilo mandatne komisije, potrditev mandatov svetnikov in ugotovitev o izvolitvi župana
  5. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  6. Slovesna prisega župana in njegov pozdravni nagovor

Sprejeti dnevni red

Zapisnik