10. izredna seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 17. 6. 2013 / 15:30

Dnevni red

  1. Predlog Odloka o spremembah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek

  2. Predlog Sklepa o cenah storitev gospodarske javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti

    Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  3. Predlog Sprememb Poslovnega načrta Javnega zavoda Ljubljanski grad za leto 2013

Zapisnik