10. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana MOL, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 4. 2. 2008 / 15:30

Dnevni red

  1. Predlog Strategije razvoja športa v Mestni občini Ljubljana od 2008 do 2012
  2. Predlog Pravilnika o merilih za vrednotenje in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana
  3. Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2008

Sprejeti dnevni red

Zapisnik