11. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana MOL, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 29. 9. 2008 / 15:30

Dnevni red

  1. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervacij

Zapisnik