11. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 12. 5. 2003 / 15:30

Dnevni red

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. a)Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2003
    b) Finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2003

Točki 1.a in 1.b sta uvrščeni na dnevni red izredne seje zaradi čimprejšnjega sprejema Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2003, ki bo omogočil financiranje funkcij Mestne občine Ljubljana ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov.

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

 

Zapisnik