12. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 7. 5. 2003 / 15:30

Dnevni red

Predlagam naslednji dnevni red: 

  1. Predlog Javnega podjetja Energetika Ljubljana d. o. o., v zvezi s predlogom Komisije za izvedbo in nadzor postopka prodaje naložbe Javnega podjetja Energetika Ljubljana d. o. o. v Slovenski investicijski banki d. d. 

Točka je uvrščena na dnevni red izredne seje zato, ker 9. 5. 2003 poteče rok, ki ga je za prodajo deleža JP Energetike Ljubljana d. o. o. v Slovenski investicijski banki d. d. določila Banka Slovenije.

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

Vabljeni:

- Alenka Žnidaršič Kranjc, predsednica Komisije za izvedbo in nadzor postopka prodaje naložbe JP Energetike Ljubljana d.o.o. v Slovenski investicijski banki d.d.
- Hrvoje Draškovič, glavni direktor JP Energetika Ljubljana d.o.o.
- Dr. Nevenka Hrovatin, predsednica Nadzornega sveta JP Energetika Ljubljana d.o.o.
- Andrej Toš, predsednik Nadzornega sveta Holdinga Ljubljana d.o.o.