13. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 9. 7. 2003 / 15:30

Dnevni red

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. a) Ocena stanja in razlogi za preoblikovanje Holdinga Ljubljana, d. o. o., ter temeljne rešitve
    b) Osnutek Akta o ustanovitvi skupnega organa za področje gospodarskih javnih služb
  2. Osnutek Odloka o podelitvi javnega pooblastila
  3. Obravnava točk dnevnega reda Skupščine Holdinga Ljubljana, d. o. o., ki bo dne 10. 7. 2003

Gradivo je priloženo.

Točki 1. a in b ter točka 3. so uvrščene na dnevni red izredne seje, ker je njihova obravnava nujna zaradi izvedbe popravljalnih ukrepov, ki jih je Mestni občini Ljubljana naložilo Računsko sodišče Republike Slovenije v Revizijskem poročilu o poslovanju Mestne občine Ljubljana v letu 2001 in v letu 2002.

Točka 2. je uvrščena na dnevni red, ker je treba čimprej zagotoviti podelitev javnega pooblastila izvajalcem javnih služb, ki so tudi doslej opravljali naloge iz pooblastila.

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

 

Zapisnik