16. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 15. 12. 2003 / 15:30

Dnevni red

Dnevni red je naslednji:

  1. Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o subvenciji cene storitve pomoči na domu,   socialnega servisa in varovanja na daljavo
  2. Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Razlogi za uvrstitev točk na dnevni red izredne seje so:

  1. točka: obravnava predloga sklepa je nujna, da bo sklep lahko začel veljati 1. 1. 2004;
  2. točka: obravnava predloga odloka je nujna, da bo Mestna občina Ljubljana v naslednjem letu lahko zaračunavala nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča po novem odloku, usklajenem z določili Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02).

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

Sprejeti dnevni red

Zapisnik