19. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 7. 3. 2005 / 15:30

Dnevni red

Dnevni red je naslednji:

  1. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude
  2. Kadrovske zadeve
  3. a) Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2005
    b) Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana za leto 2005

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

Sprejeti dnevni red

Zapisnik