2. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 20. 1. 2003 / 15:30

Dnevni red

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. Predlog Sklepa o imenovanju Nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana
  2. Predlog Sklepa o imenovanju Mestne volilne komisije
  3. Kadrovske zadeve
  4. Predlog Odloka o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

Zapisnik