28. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 21. 6. 2001 / 15:30

Dnevni red

Predlagam naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnikov 26. in 27. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

2. Kadrovske zadeve

3. a) Predlog Sklepa o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana
    b) Predlog Sklepa o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana

4. Predlog Sklepa o nakupu zazidanega stavbnega zemljišča v območju urejanja BR 3/3 Novi stadion

5. Predlog Sklepa v zvezi z zahtevkom za lastninjenje športnega objekta pod zaporedno številko 1. Sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Ljubljana

6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za del ureditvenega območja BP 1/3 - Mladinska knjiga

7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo - Tržaška cesta

8. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V1 Rudnik

9. Predlog Odloka o turističnem vodenju v Mestni občini Ljubljana

10. Predlog Programske zasnove javnega glasila Ljubljana

11. Predlog Sklepa o soglasju k Statutu Knjižnice Jožeta Mazovca

12.

a) Predlog Sklepa o razglasitvi cerkve sv. Jakoba v Stanežičah za kulturni spomenik lokalnega pomena
b) Predlog Sklepa o razglasitvi cerkve sv. Lenarta v Spodnjih Gameljnah za kulturni spomenik lokalnega pomena
c)Predlog Sklepa o razglasitvi cerkve sv. Andreja v Srednjih Gameljnah za kulturni spomenik lokalnega pomena
d) Predlog Sklepa o razglasitvi cerkve sv. Vida v Šentvidu za kulturni spomenik lokalnega pomena
e) Predlog Sklepa o razglasitvi cerkve sv. Frančiška Asiškega v Šiški za kulturni spomenik lokalnega pomena
f) Predlog Sklepa o razglasitvi cerkve sv. Jerneja v Spodnji Šiški za kulturni spomenik lokalnega pomenag) Predlog Sklepa o razglasitvi cerkve sv. Martina v Šmartnem pod Šmarno goro za kulturni spomenik lokalnega pomena
h) Predlog Sklepa o razglasitvi cerkve sv. Jurija v Tacnu za kulturni spomenik lokalnega pomena
i) Predlog Sklepa o razglasitvi mostu čez Glinščico pri Podutiku za kulturni spomenik lokalnega pomena
j)Predlog Sklepa o razglasitvi cerkve sv. Križa v Rašici za kulturni spomenik lokalnega pomena

13. Osnutek Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana

14. Osnutek Odloka o enkratni denarni pomoči v Mestni občini Ljubljana

15. Vprašanja in pobude članov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ter odgovori na vprašanja in pobude.

S pozdravi,

Županja
Viktorija Potočnik