30. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 24. 9. 2001 / 15:30

Dnevni red

Predlagam naslednji dnevni red:

1.Potrditev zapisnikov 28. in 29. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

2.Kadrovske zadeve 3.Poročilo o izvrševanju Proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2001 za obdobje od 1.1. do 30.6.2001

4.Poročilo o izvajanju programa Mestne občine Ljubljana po pogodbi o sofinanciranju izgradnje AC Malence - Šentjakob in Zadobrova - Tomačevo za obdobje od marca 1996 do avgusta 2001

5.Predlog Odloka o znaku Mestne občine Ljubljana

6.Predlog Odloka o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

7.Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana

8. a) Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bičevje s predlogom za sprejem po hitrem postopku
b) Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Božidarja Jakca s predlogom za sprejem po hitrem postopku
c) Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Danile Kumar s predlogom za sprejem po hitrem postopku
č) Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Karla Destovnika Kajuha s predlogom za sprejem po hitrem postopku
d) Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ketteja in Murna s predlogom za sprejem po hitrem postopku
e) Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Livada s predlogom za sprejem po hitrem postopku
f) Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Majde Vrhovnik s predlogom za sprejem po hitrem postopku
g) Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Milana Šuštaršiča s predlogom za sprejem po hitrem postopku
h) Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Nove Fužine s predlogom za sprejem po hitrem postopku
i) Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Oskarja Kovačiča s predlogom za sprejem po hitrem postopku
j) Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Prule s predlogom za sprejem po hitrem postopku
k) Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Toneta Čufarja s predlogom za sprejem po hitrem postopku
l) Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Trnovo s predlogom za sprejem pohitrem postopku
m) Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vič s predlogom za sprejem po hitrem postopku
n) Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vodmat s predlogom za sprejem po hitrem postopku

9. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi zmogljivosti osnovnih šol

10. Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Športni objekti Ljubljana

11. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto ŠS Podutik (za območja urejanja ŠR 3/1-1 del in ŠR 3/1-2 Skakalnica ter ŠG 3/2 del)

12. Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o merilih za določitev lokacij in o lokacijah za oglaševanje

13. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi gospodarske družbe Veterinarska postaja Ljubljana d. o. o.

14. Predlog Sklepa o soglasju k Statutu javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana

15. Osnutek Odloka o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana

16. Vprašanja in pobude članov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ter odgovori na vprašanja in pobude.

S pozdravi,

Županja
Viktorija Potočnik