31. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 20. 12. 2004 / 15:30

Dnevni red

Dnevni red je naslednji:

  1. Predlog odloka o rebalansu proračuna mestne občine ljubljana za leto 2004
  2. a) Predlog odloka o zaključnem računu proračuna mestne občine ljubljana za leto 2003
    b) Letno poročilo javnega stanovanjskega sklada mestne občine ljubljana za leto 2003

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

Sprejeti dnevni red

Zapisnik