33. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 17. 12. 2001 / 15:30

Dnevni red

  1. Kadrovske zadeve
  2. a) Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana in finančna načrta Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin in Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin - Neprofitne stanovanjske organizacije, d. o. o. za leto 2002
    b) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2002
    c) Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi višine najemnine v stanovanjih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti Mestne občine Ljubljana
  3. Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
  4. Vprašanja in pobude članov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ter odgovori na vprašanja in pobude.

S pozdravi,

Županja
Viktorija Potočnik