34. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 21. 1. 2002 / 15:30

Dnevni red

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Potrditev zapisnikov 31. in 32. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 2. Kadrovske zadeve
 3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
 4. Predlog Odloka o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana
 5. Predlog Sklepa o pristopu k Aktu o ustanovitvi Ustanove "SKUPAJ" - Regionalnega centra za psihosocialno dobrobit otrok
 6. Nakup banke SIB
 7. Osnutek Odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj in ceni za stavbna zemljišča v letu 2002
 8. Predlog Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 Brdo
 9. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š3 Podutik (za območje urejanja ŠP 3/1 Pržanj)
 10. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V3 Vič
 11. Osnutek Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja VM 3/1 - Pokopališče Vič in del območja urejanja VS 3/2-1 - Vič
 12. Osnutek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Starega Vodmata, območja urejanja CO 6/1, CS 6/1, CS 6/2, CS 6/3, CS 6/4, CS 6/5, CS 6/6, CS 6/7, CS 6/8, CT 39 in CT 43
 13. Predlog Obvezne razlage 8. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š1 - Spodnja Šiška
 14. Predlog Obvezne razlage 9. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 - Bežigrad zahod
 15. Družinska politika v Mestni občini Ljubljana
 16. Vprašanja in pobude članov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ter odgovori na vprašanja in pobude.

S pozdravi,

Županja
Viktorija Potočnik