Predlog ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata članici Mestnega sveta MOL.

Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata članici Mestnega sveta MOL.

" />

4. izredna seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 11. 4. 2012 / 15:30

<p><a href="/Static/upload/file/predlog ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata.pdf">Predlog ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata članici Mestnega sveta MOL.</a></p>
<p><a href="/Static/upload/file/Ugotovitven-sklep-Jozica-Virant.pdf">Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata članici Mestnega sveta MOL.</a></p>

Dnevni red

  1. Poročilo Mestne volilne komisije o izidu nadomestnih volitev župana Mestne občine Ljubljana

  2. Slovesna prisega župana in njegov pozdravni nagovor

Zapisnik