4. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 3. 2. 2003 / 15:30

Dnevni red

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. Predlogi sklepov o imenovanju podžupanov Mestne občine Ljubljana
  2. Predlog Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana s predlogom za sprejem po hitrem postopku
  3. Predlog Sklepa o soglasju k nakupu poslovnih prostorov za Lekarno Levstik.

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

Zapisnik