4. seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 14. 7. 2003 / 15:30

Dnevni red

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. Potrditev zapisnikov 9. in 11. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
  2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude
  3. Kadrovske zadeve
  4. Predlog za razpis referenduma
  5. Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
  6. Predlog Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
  7. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju
  8. Osnutek Odloka o avto-taksi prevozih
  9. Osnutek Odloka o nadzoru v Mestni občini Ljubljana.

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

 

Zapisnik