45. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 6. 2. 2006 / 15:31

Dnevni red

1.    Predlog pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Ljubljanaž

Gradivo je priloženo. 

Zapisnik