5. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana MOL, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 26. 3. 2007 / 15:30

Dnevni red

  1. Predlog Pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov

Sprejeti dnevni red

Zapisnik