5. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 20. 2. 2003 / 15:30

Dnevni red

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. a) Poročilo o opravljenem revizijskem pregledu nakupa Slovenske investicijske banke d.d., o sklepih Nadzornega sveta Holdinga Ljubljana d. o. o. in sklepih Nadzornega sveta Javnega podjetja Energetika Ljubljana d. o. o.
  b) Informacija o možnih rešitvah nastalega stanja v Slovenski investicijski banki d. d., Javnem podjetju Energetika Ljubljana d. o. o. in Holdingu Ljubljana d. o. o.
 2. Ugotovitve Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana v zvezi z nakupom Slovenske investicijske banke, d. d., donosnostjo banke in poslovnimi perspektivami banke v korist Mestne občine Ljubljana
 3. Ugotovitve Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana o pristojnosti, vlogi in odgovornosti posameznih organov Slovenske investicijske banke, d. d., Javnega podjetja Energetike Ljubljana, d. o. o., Holdinga Ljubljana, d. o. o. in Mestne občine Ljubljana, nosilcev pooblastil in posameznih mestnih funkcionarjev
 4. Pobude Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana pristojnim in odgovornim organom Slovenske investicijske banke, d. d., Javnega podjetja Energetike Ljubljana, d. o. o., Holdinga Ljubljana, d. o. o. in Mestne občine Ljubljana za nadaljnje ukrepe in ravnanja.

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

Prilogi:
- Zahteva za sklic izredne seje
- Sklep o določitvi pristojnega delovnega telesa mestnega sveta

Vabljeni:

 1. Nadzorni odbor MOL
 2. Nadzorni svet Holdinga Ljubljana d.o.o.
 3. Nadzorni svet JP Energetika Ljubljana d.o.o.
 4. Nadzorni svet SIB banke d.d.
 5. Uprava SIB banke d.d.
 6. Peter Cerar, nekdanji v.d. generalnega direktorja Holdinga Ljubljana d.o.o.
 7. Igor Jurij Pogačar, nekdanji prokurist JP Energetika Ljubljana d.o.o.
 8. mag. Janez Grošelj, nekdanji glavni direktor JP Energetika Ljubljana d.o.o.
 9. Miro Senica, odvetnik
 10. mag. Mitja Gaspari, guverner Banke Slovenije
 11. Vlado Klemenčič, nekdanji predsednik uprave SIB banke d.d.
 12. Nada Klemenčič, nekdanja predsednica uprave Zavarovalnice Triglav d.d.
 13. Revizijska hiša KPMG
 14. Revizijska hiša ITEO Abeceda
 15. Marjan Pogačnik, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij - PIC INGENEERING

 

 

Zapisnik