6. izredna seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 15. 10. 2012 / 15:30

Dnevni red

  1. a) Izvolitev predstavnikov Mestne občine Ljubljana v volilno telo za volitve člana državnega sveta b) Določitev kandidata za člana državnega sveta

Zapisnik