6. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 30. 9. 2002 / 15:30

Dnevni red

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2002
  2. Predlog Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 1/2 Rudnik
  3. Predlog Odloka o zazidalnem načrtu za območji urejanja MS 1/2-1 in MR 1/1 Zelena jama
  4. Predlog Odloka o spremembi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š6 Stanežiče - Vižmarje
  5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo - Tržaška cesta (za območja urejanja VS 2/3 Kolezija - del, VS 2/5 Postojnska ulica, VS 2/7 Murgle - del, VI 2/4 Mirje - del, VI 2/6 Dijaški dom - del, VP 2/2 Ilirija, VT 2/1 Dolgi most - del, VS 2/4-1 Langusova ulica).

S pozdravi,

Županja
Viktorija Potočnik