7. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 7. 4. 2003 / 15:30

Dnevni red

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. a) Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2003
    b) Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana za leto 2003
    c) Finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2003

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

Zapisnik