7. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 21. 10. 2002 / 15:30

Dnevni red

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. a. Izvolitev predstavnikov Mestne občine Ljubljana v volilno telo za volitve člana Državnega sveta
    b. Določitev kandidata za člana Državnega sveta
  2. Predlog Odredbe o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana
  3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (za območje urejanja CO 7/1 Barvarska steza)
  4. Predlog Sklepa o soglasju k nakupu poslovnih prostorov za Lekarno Levstik
  5. Predlog Sklepa o soglasju k nakupu poslovnih prostorov za Mestno gledališče ljubljansko
  6. Kadrovske zadeve

S pozdravi,

Županja
Viktorija Potočnik