8. izredna seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 11. 2. 2013 / 16:30

Dnevni red

  1. Osnutek Odloka o razglasitvi arheološkega najdišča na Vodnikovem, Ciril-Metodovem in Krekovem trgu za kulturni spomenik lokalnega pomena

Zapisnik