8. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 24. 3. 2003 / 15:30

Dnevni red

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. Potrditev zapisnikov 1. seje ter 1., 2., 3., 4. in 5. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
  2. Predlog Sklepa o podaljšanju začasnega financiranja Mestne občine Ljubljana
  3. Predlog Sklepa o subvenciji cene storitve pomoči na domu, socialnega servisa in varovanja na daljavo
  4. Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana
  5. Kadrovske zadeve

S pozdravi,

Županja
Danica Simšič

 

 

Zapisnik