9. izredna seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 25. 4. 2013 / 15:30

Dnevni red

  1. Predlog Sklepa o spremembi vrednosti projekta NRP 7560-12-0479 Športna dvorana Tivoli - EP v KOŠARKI 2013

    Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

    Sprejeti sklepi

Zapisnik