Druga prestavitev sklica 6.seje Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, 10. 11. 2003 / 15:30